KARİYER
AÇIK POZİSYONLAR

-İhracat pazarlama sorumlusu
-İç piyasa pazarlama sorumlusu